Szkolenie dla użytkowników bocznic kolejowych

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie dla użytkowników bocznic kolejowych. Szkolenie odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 16-17 maja 2024 r. w wymiarze 16 godzin szkoleniowych. Zapewniamy zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych oraz pełne wyżywienie.

Program szkolenia:
Dzień 1 (w godz. 10:00 – 18:00)
     1. Postępowanie po zdarzeniu na bocznicy
           -obowiązek badania zdarzeń kolejowych
           -raportowanie
           -przykłady zdarzeń
     2. Dokumentacja wymagana na bocznicach
           -świadectwo bezpieczeństwa
           -świadectwo dopuszczenia typu
           -przepisy wewnętrzne
           -dokumentacja techniczna bocznicy
           -kwalifikacje pracowników
           -eksploatacja pojazdów kolejowych
     3. Regulamin bocznicy kolejowej
           -wytyczne Prezesa UTK
           -sporządzanie planów schematycznych
Dzień 2 (w godz. 8:00- 16:00)
     1. Dokumentacja Systemu Utrzymania
           -wymagania prawne
           -sporządzanie DSU
           -zasady wprowadzania zmian
           -typowe błędy w DSU
     2. Nadzór Prezesa UTK nad bocznicami
           -postępowanie kontrolne, administracyjne i wyjaśniające
           -najczęstsze nieprawidłowości na bocznicach
     3. Udostępnianie infrastruktury kolejowej
           -statut sieci kolejowej
           -infrastruktura prywatna czy udostępniana?
           -regulamin udostępniania infrastruktury
           -cennik

Szkolenie poprowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie badania zdarzeń kolejowych oraz budowy i eksploatacji taboru oraz infrastruktury kolejowej.

Po szkoleniu wydane zostaną Zaświadczenia o udziale w kursie.

Cena kursu 1590,00 zł netto/osoba. Cena obejmuje kurs, nocleg w pokojach jednoosobowych z pełnym wyżywieniem, materiały edukacyjne.

Zgłoszenia na kurs należy przesłać na adres biuro@wolnadroga.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2024 r. na załączonej karcie zgłoszeniowej. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty przed szkoleniem na podstawie otrzymanej faktury.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenie w trybie stacjonarnym lub wysoce niekorzystnymi warunkami epidemicznymi, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzania szkolenia w trybie online. Cena szkolenia zostanie wówczas pomniejszona o koszty zakwaterowania.

Formularz zgłoszeniowy.pdf
Formularz zgłoszeniowy.doc

OSiDK Wolna Droga 2024