Szkolenia

Organizujemy, we współpracy z ekspertami z wielu branż kolejowych, szkolenia dla pracowników bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Organizujemy także szkolenia dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw rynku kolejowego. Zapraszamy także na seminaria dla pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS, maszynistów instruktorów, czy osób uczestniczących w pracach komisji kolejowej.

Szkolenia realizujemy w formie stacjonarnej w siedzibie ośrodka w Ostrowie Wielkopolskim jak i zdalnie za pomocą platform e-learningowych. Możemy także przeprowadzić szkolenie zamknięte o określonej przez Państwa tematyce i we wskazanej lokalizacji.

Dla wszystkich uczestników naszych szkoleń wystawiamy certyfikaty uczestnictwa.

Tematy szkoleń w ofercie:
Szkolenie dla Pełnomocników SMS (16 godz.)
     1. Systemy SMS w transporcie kolejowym UE
     2. Dokumentacja typowego systemu zarządzania bezpieczeństwem
     3. Warsztaty wyszukiwania nieprawidłowości
     4. Rysowanie diagramów AcciMap
     5. Zarządzanie ryzykiem
     6. Wprowadzenie zmian do systemu kolejowego
     7. Elementy raportu z pełnego procesu zarządzania ryzykiem
Szkolenie dla maszynistów instruktorów (16 godz.)
     1. Sprawdziany wiedzy i umiejętności
     2. Znajomość linii kolejowych
     3. Komisje kolejowe
     4. Kontrola UTK na pojeździe w ruchu – prawa i obowiązki.
     5. Towary niebezpieczne
     6. Ruch nadgraniczny PL-DE i PL-CZ
     7. Zagadnienia techniczno-ruchowe
     8. ETCS – teoria i praktyka
     9. Symulator pojazdu kolejowego – panel dyskusyjny
     10. Tematy zgłoszone przez uczestników
Szkolenie dla członków komisji wypadkowych (16 godz.)
     1. Podstawy prawne funkcjonowania komisji kolejowych
     2. Procedury postępowania po zaistnieniu zdarzenia
     3. Dokumenty sporządzane przez komisję kolejową
     4. Kwalifikacja przyczyn zdarzeń kolejowych
     5. Rola PKBWK i UTK w pracy komisji kolejowej
     6. Zdarzenia kolejowe – case study
     7. Budowa, utrzymanie i bezpieczeństwo eksploatacji toru i rozjazdu
     8. Budowa, utrzymanie i bezpieczeństwo eksploatacji sieci trakcyjnej
     9. Budowa pantografu i jego uszkodzenia
     10. Uszkodzenia taboru a zdarzenia kolejowe
Warsztaty SMS i IV pakiet kolejowy (8 godz.)
      1. IV pakiet kolejowy – praktyczne aspekty wdrożeniowe
      2. Zarządzanie ryzykiem procesowym
      3. Kultura bezpieczeństwa
      4. Czynnik ludzki i szkolenie personelu
Przewóz towarów niebezpiecznych koleją (6 godz.)
      1. Zmiany i nowości w RID 2021-2023
      2. Napełnianie wagonów-cystern i przyjęcie ich do przewozu
      3. Bezpieczeństwo chemiczne
      4. Dyskusja

Jeżeli potrzebują Państwo szkolenia z innej tematyki związanej z kolejnictwem zapraszamy do kontaktu na adres biuro@wolnadroga.eu – postaramy się pomóc.

OSiDK Wolna Droga 2024