Szkolenie dla członków komisji wypadkowych

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie dla członków komisji badających przyczyny zdarzeń kolejowych. Szkolenie odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 15-16 lutego 2024 r. w wymiarze 16 godzin szkoleniowych. Zapewniamy zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych oraz pełne wyżywienie.

Program szkolenia:
Dzień 1 (w godz. 10:00 – 18:00)
     1. Podstawy prawne funkcjonowania komisji kolejowych
     2. Rola PKBWK i UTK w pracy komisji kolejowej
     3. Procedury postępowania po zaistnieniu zdarzenia
     4. Dokumenty sporządzanie przez komisję kolejową
     5. Warsztaty sporządzania dokumentacji zdarzenia
Dzień 2 (w godz. 8:00- 16:00)
     1. Przyczyny powstawania zdarzeń kolejowych
     2. Usterki taboru i ich wpływ na zdarzenia kolejowe
     3. Badania i pomiary wykonywane na miejscu zdarzenia
     4. Odtwarzanie dynamiki zdarzeń kolejowych
     5. Zdarzenia kolejowe – case study   

Szkolenie poprowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie badania zdarzeń kolejowych oraz budowy i eksploatacji taboru oraz infrastruktury kolejowej.

Po szkoleniu wydane zostaną Zaświadczenia o udziale w kursie.

Cena kursu 1590,00 zł netto/osoba. Cena obejmuje kurs, nocleg w pokojach jednoosobowych z pełnym wyżywieniem, materiały edukacyjne.

Zgłoszenia na kurs należy przesłać na adres biuro@wolnadroga.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 7.02.2024 r. na załączonej karcie zgłoszeniowej. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty przed szkoleniem na podstawie otrzymanej faktury.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenie w trybie stacjonarnym lub wysoce niekorzystnymi warunkami epidemicznymi, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzania szkolenia w trybie online. Cena szkolenia zostanie wówczas pomniejszona o koszty zakwaterowania.

Formularz zgłoszeniowy.pdf
Formularz zgłoszeniowy.doc

OSiDK Wolna Droga 2024