Ośrodek szkolenia

Jesteśmy ośrodkiem szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów wpisanym na listę Prezesa UTK pod nr 49/2020. Jako ośrodek szkolenia organizujemy sprawdziany wiedzy i umiejętności okresowe, a także rozszerzające o nowe typy pojazdów kolejowych czy nową infrastrukturę.

Przy Ośrodku powołano komisje egzaminacyjne (egzaminy kwalifikacyjne, weryfikacyjne, okresowe) dla stanowisk:
  – rewident taboru,
  – manewrowy,
  – ustawiacz,
  – kierownik pociągu pasażerskiego i towarowego,
  – kierownik pociągu gospodarczego i roboczego,
  – prowadzący pojazdy w obrębie bocznicy.

Prowadzimy także kursy kwalifikacyjne na ww. stanowiska.

W ramach funkcjonowania ośrodka szkolenia i egzaminowania organizujemy pouczenia okresowe i doraźne dla maszynistów. Prowadzimy także pouczenia okresowe i doraźne dla innych stanowisk związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego: rewident taboru, manewrowy, ustawiacz, kierownik pociągu, inne.

Nasza kadra instruktorów przeprowadza autoryzacje dla pracowników, a także jazdy instruktażowe z pracownikami. Prowadzimy także kontrole na gruncie w zakresie prawidłowości wykonywania obowiązków służbowych.

OSiDK Wolna Droga 2024