Oferta

Oferta naszego Ośrodka obejmuje szkolenie oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności dla maszynistów, a także jazdy instruktażowe na symulatorze pojazdu kolejowego. Zajmujemy się także organizacją pouczeń okresowych i doraźnych dla maszynistów.

Ponadto już teraz organizujemy kursy kwalifikacyjne i przeprowadzamy egzaminy kwalifikacyjne, weryfikacyjne i okresowe na stanowisko rewident taboru, manewrowy, ustawiacz i kierownik pociągu gospodarczego i roboczego. Organizujemy doskonalenie zawodowe dla pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Organizujemy, we współpracy z ekspertami z wielu branż kolejowych, szkolenia otwarte i zamknięte dla pracowników bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Organizujemy także szkolenia dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw rynku kolejowego. Ponadto zapraszamy na seminaria dla pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS, maszynistów instruktorów, czy osób uczestniczących w pracach komisji kolejowej.

Zapraszamy do współpracy bocznice kolejowe. Zajmujemy się kompleksową obsługą bocznic kolejowych: opracowanie regulaminów pracy bocznicy i przepisów wewnętrznych, opracowanie metryk przejazdów kolejowo-drogowych, uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa, a także bieżące zarządzanie procesami funkcjonowania bocznic kolejowych.

Doradzamy na każdym etapie wdrażania i opracowywania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS i systemu zarządzania utrzymaniem MMS, zgodnych z nowymi przepisami unijnymi. Przeprowadzamy audyty wewnętrzne i audyty dokumentacji.

Zajmujemy się także wsparciem procesów związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych. Opracowujemy i wdrażamy dokumentacje systemu utrzymania oraz przepisy wewnętrzne utrzymania i eksploatacji pojazdów kolejowych. Nasi eksperci przeprowadzają procesy odbioru lokomotyw po naprawach okresowych (P3, P4, P5), a także biorą udział w jazdach próbnych i doświadczalnych.

Kontakt

Ośrodek Szkolenia i Doradztwa Kolejowego
WOLNA DROGA

ul. Dworcowa 1A
63-400 Ostrów Wielkopolski

e-mail: biuro@wolnadroga.eu
+48 601 639 514
+48 785 244 243

NIP 622-001-89-85

OSiDK Wolna Droga 2024