Symulatory pojazdu kolejowego

Nasz ośrodek szkolenia wyposażony został w symulatory pojazdów kolejowych, z pulpitami sterowniczymi lokomotyw jednych z najczęściej spotykanych na polskich torach typów – towarowej lokomotyw elektrycznej serii ET22 i spalinowozu manewrowego serii SM42.

Na naszych symulatorach przeprowadzamy szkolenia dla maszynistów, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 212 z późn. zm.). Zatrudniamy także maszynistów instruktorów posiadających uprawnienia do ich przeprowadzania. Szkolenie kończy się wystawieniem certyfikatu szkolenia.

Szkolenie przy użyciu naszego symulatora pojazdu kolejowego umożliwia ocenę sposobu obsługi pojazdu kolejowego przez maszynistę, a także jego reakcję w sytuacjach standardowych i nadzwyczajnych. Szkolenie przeprowadzane jest w sposób umożliwiający odtworzenie różnorodnych scenariuszy eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych, a także wyboru pory dnia i pory roku jazdy szkoleniowej. Dzięki pulpitom lokomotyw różnych typów realistycznie odwzorowujemy warunki pracy maszynisty lokomotyw jedno- i dwukabinowych oraz specyfikę pracy liniowej lub manewrowej.

Nadzór nad szkoleniem odbywa się ze stanowiska instruktorskiego, umożliwiającego nie tylko nadzór nad procesem szkolenia, ale również kierowanie symulacją oraz generowanie typowych usterek pojazdu trakcyjnego. Porozumiewanie pomiędzy instruktorem a maszynistą może odbywać się za pośrednictwem manipulatorów typowych radiotelefonów.

Oferujemy konkurencyjne ceny i krótkie terminy oczekiwania na szkolenie. Zapraszamy do jazdy po naszych wirtualnych torach!

OSiDK Wolna Droga 2024