SMS/MMS

Opracowujemy dokumentację, a następnie wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz systemy zarządzania utrzymaniem (MMS), zgodnych z nowymi przepisami unijnymi – IV pakiet kolejowy. Przygotowujemy systemy do integracji (SMS+MMS).

Przeprowadzamy szkolenia w zakresie wdrażanej dokumentacji oraz funkcjonowania systemów zarządzania w transporcie kolejowym. Reprezentujemy klientów przed UTK w całym procesie uzyskiwania certyfikatu lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych.

Przeprowadzamy audyty dokumentacji, audyty wewnętrzne oraz audyty dostawców.

OSiDK Wolna Droga 2024