Transport intermodalny. Wymagania dla transportu kolejowego

Zapraszamy Państwa na szkolenie „Transport intermodalny. Wymagania dla transportu kolejowego”. Szkolenie odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 23.02.2024 r.w wymiarze 8 godzin szkoleniowych (9:00 – 17:00).

Program szkolenia:
1. Definicje i rodzaje jednostek transportu intermodalnego (1 godz.)
2. Oznakowanie jednostek transportu intermodalnego (1 godz.)
3. Rodzaje wagonów do przewodu jednostek transportu intermodalnego (2 godz.)
4. Załadunek i transport jednostek transportu intermodalnego na wagonach (2 godz.)
5. Innowacyjne rozwiązania w kontekście kolejowego transportu intermodalnego (1 godz.)

Cena kursu 690,00 zł netto/osoba. Cena obejmuje kurs, obiad, materiały edukacyjne.

Zgłoszenia na kurs należy przesłać na adres biuro@wolnadroga.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 14.02.2024 r. na załączonej karcie zgłoszeniowej. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury.

Formularz zgłoszeniowy.pdf
Formularz zgłoszeniowy.doc

OSiDK Wolna Droga 2024