Utrzymanie taboru kolejowego

Zajmujemy się także wsparciem procesów związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych. Opracowujemy i wdrażamy dokumentacje systemu utrzymania oraz przepisy wewnętrzne utrzymania i eksploatacji pojazdów kolejowych.

Nasi eksperci przeprowadzają procesy odbioru lokomotyw po naprawach okresowych (P3, P4, P5), a także biorą udział w jazdach próbnych i doświadczalnych.

OSiDK Wolna Droga 2024