Szkolenie dla Pełnomocników SMS/MMS

Szkolenie dla Pełnomocników Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem SMS i Systemów Zarządzania Utrzymaniem MMS odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 5-6 października 2023 r. w wymiarze 16 godzin szkoleniowych. Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych oraz pełne wyżywienie.

Program Szkolenia:
Dzień 1 (10:00 – 18:00)
      1. Systemy zarządzania bezpieczeństwem w UE
     2. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem
     3. Wymagania prawne dla systemów SMS/MMS
Dzień 2 (8:00 – 16:00)
     1. Zarządzanie ryzykiem
     2. Wprowadzanie zmian do systemu kolejowego
     3. Nadzór nad systemem zarządzania bezpieczeństwem
     4. Audyty bezpieczeństwa
     5. Wymagania wobec audytorów i audytu

Po szkoleniu wydane zostaną Zaświadczenia o udziale w kursie.

Cena kursu 1590,00 zł netto/osoba. Cena obejmuje kurs, nocleg w pokojach jednoosobowych z pełnym wyżywieniem, materiały edukacyjne.

Zgłoszenia na kurs należy przesłać na adres biuro@wolnadroga.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2023 r. na załączonej karcie zgłoszeniowej. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty przed szkoleniem na podstawie otrzymanej faktury.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenie
w trybie stacjonarnym lub wysoce niekorzystnymi warunkami epidemicznymi, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzania szkolenia w trybie online. Cena szkolenia zostanie wówczas pomniejszona o koszty zakwaterowania.

Formularz zgłoszeniowy.doc
Formularz zgłoszeniowy.pdf

OSiDK Wolna Droga 2023