Przepisy wewnętrzne

Oprócz działalności szkoleniowej zajmujemy się także przygotowaniem, uzgadnianiem oraz wdrażaniem dokumentacji z zakresu transportu kolejowego:
      – w zakresie funkcjonowania bocznic kolejowych
      – w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
      – w zakresie Systemów Zarządzania Utrzymaniem (MMS)
      – w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych (DSU)

Naszym Klientom oferujemy kompleksową usługę – od opracowania dokumentów, poprzez niezbędne uzgodnienia (reprezentowanie przed UTK na podstawie pełnomocnictwa), wdrożenie przepisów i procedur, po szkolenie pracowników i późniejsze audyty. Oferujemy także niezbędne aktualizacje przepisów wewnętrznych, wynikające ze zmieniających się przepisów prawa.

OSiDK Wolna Droga 2024