Szkolenie dla Maszynistów Instruktorów

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie dla Maszynistów Instruktorów. Szkolenie odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 19-20 października 2023 r. w wymiarze 16 godzin szkoleniowych. Zapewniamy zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych oraz pełne wyżywienie

Program szkolenia:
Dzień 1
      1. Zagadnienia techniczno-ruchowe:
            – okoliczności wybranych zdarzeń kolejowych
            – sytuacje z życia wzięte
            – zmiany w instrukcjach PKP PLK
            – interpretacja zmian w instrukcjach
            – postępowanie w sytuacjach awaryjnych
Dzień 2
      1. ETCS i teoria i praktyka:
            – wprowadzenie do systemu ERTMS
            – cyfrowa sieć GSM-R
            – pokładowy system ETCS (poziomy)
            – urządzenia pokładowe ETCS
      2. Zmiany rozporządzenia o świadectwie maszynisty
      3. Panel dyskusyjny

Szkolenie poprowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie inżynierii ruchu kolejow badania zdarzeń kolejowych oraz budowy i eksploatacji taboru.

Po szkoleniu wydane zostaną Zaświadczenia o udziale w kursie.

Cena kursu 1590,00 zł netto/osoba. Cena obejmuje kurs, nocleg w pokojach jednoosobowych z pełnym wyżywieniem, materiały edukacyjne.

Zgłoszenia na kurs należy przesłać na adres biuro@wolnadroga.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 9.10.2023 r. na załączonej karcie zgłoszeniowej. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty przed szkoleniem na podstawie otrzymanej faktury.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenie
w trybie stacjonarnym lub wysoce niekorzystnymi warunkami epidemicznymi, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzania szkolenia w trybie online. Cena szkolenia zostanie wówczas pomniejszona o koszty zakwaterowania.

Formularz zgłoszeniowy.pdf
Formularz zgłoszeniowy.doc

OSiDK Wolna Droga 2023