Ustawiacz

Zapraszamy Państwa na kurs na ustawiacza. Kurs prowadzony będzie w formule hybrydowej, tj. część teoretyczna prowadzona będzie online, natomiast część praktyczna prowadzona będzie stacjonarnie. Część stacjonarna kursu odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim.

Zajęcie odbywają się weekendowo – w soboty i niedziele, zasadniczo co 2 tygodnie. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany w trakcie pierwszych zajęć.

Program kursu obejmuje około 100 godzin wykładów i zajęć praktycznych.

Zapewniamy możliwość odbycia niezbędnych praktyk zawodowych oraz materiały edukacyjne. Zakwaterowanie na czas praktyk nie jest zapewnione.

Kandydat powinien posiadać ważne orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia pracy na wybranym stanowisku kolejowym.

Program kursu obejmuje niżej wymienione zagadnienia:
      – technika i organizacja ruchu kolejowego,
      – technika prac manewrowych,
      – zestawianie pociągów,
      – sygnalizacja i łączność kolejowa,
      – podstawy budowy drogi kolejowej,
      – przewozy towarów niebezpiecznych i przewozy nietypowe,
      – zagadnienia BHP, ppoż. i sytuacje nadzwyczajne,
      – hamulec kolejowy i jego obsługa,
      – próba hamulca,
      – dokumentacja pociągowa.

Cena obejmuje kurs wraz z niezbędnymi praktykami, materiały edukacyjne.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres biuro@wolnadroga.eu.

OSiDK Wolna Droga 2024