Ustawiacz

Zapraszamy Państwa na rozpoczynający się kurs na ustawiacza. Kurs prowadzony będzie w formule hybrydowej, tj. część teoretyczna prowadzona będzie online, natomiast część praktyczna prowadzona będzie stacjonarnie. Część stacjonarna kursu odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim – rozpoczęcie 16 października 2021 r.

Zajęcie odbywają się weekendowo – w soboty i niedziele, zasadniczo co 2 tygodnie. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany w trakcie pierwszych zajęć.

Program kursu obejmuje około 100 godzin wykładów i zajęć praktycznych.

Zapewniamy możliwość odbycia niezbędnych praktyk zawodowych. Zakwaterowanie na czas praktyk nie jest zapewnione.

Kandydat powinien posiadać ważne orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia pracy na wybranym stanowisku kolejowym.

Program kursu obejmuje niżej wymienione zagadnienia:
      – technika i organizacja ruchu kolejowego,
      – technika prac manewrowych,
      – zestawianie pociągów,
      – sygnalizacja i łączność kolejowa,
      – podstawy budowy drogi kolejowej,
      – przewozy towarów niebezpiecznych i przewozy nietypowe,
      – zagadnienia BHP, ppoż. i sytuacje nadzwyczajne,
      – hamulec kolejowy i jego obsługa,
      – próba hamulca,
      – dokumentacja pociągowa.

Cena kursu 2800,00 zł netto/osoba. Cena obejmuje kurs wraz z niezbędnymi praktykami, materiały edukacyjne.

Zgłoszenia na kurs należy przesłać na adres biuro@wolnadroga.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 08.10.2021 r. na załączonej karcie zgłoszeniowej. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty przed szkoleniem na podstawie otrzymanej faktury.

W związku z panującą epidemią COVID-19 liczba miejsc jest ograniczona.

W trakcie szkolenia należy przestrzegać obostrzeń sanitarnych obowiązujących w Polsce.

Formularz zgłoszeniowy.pdf
Formularz zgłoszeniowy.doc