Symulator lokomotywy ET22

Nasz ośrodek szkolenia posiada symulator pojazdu kolejowego – lokomotywy serii ET22, na którym przeprowadzamy szkolenia dla maszynistów, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 212 z późn. zm.). Zatrudniamy także maszynistów instruktorów posiadających uprawnienia do ich przeprowadzania. Szkolenie kończy się wystawieniem certyfikatu szkolenia.

Szkolenie przy użyciu naszego symulatora pojazdu kolejowego umożliwia ocenę sposobu obsługi pojazdu kolejowego przez maszynistę, a także jego reakcję w sytuacjach standardowych i nadzwyczajnych. Szkolenie przeprowadzane jest w sposób umożliwiający odtworzenie różnorodnych scenariuszy eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych, a także wyboru pory dnia i pory roku jazdy szkoleniowej.

Nadzór nad szkoleniem odbywa się ze stanowiska instruktorskiego, umożliwiającego nie tylko nadzór nad procesem szkolenia, ale również kierowanie symulacją oraz generowanie typowych usterek pojazdu trakcyjnego.

Oferujemy konkurencyjne ceny i krótkie terminy oczekiwania na szkolenie. Zapraszamy do jazdy po naszych wirtualnych torach!

OSIDK Wolna Droga 2022