Symulator lokomotywy ET22

Nasz ośrodek szkolenia posiada symulator pojazdu kolejowego – lokomotywy serii ET22, na którym przeprowadzamy szkolenia dla maszynistów, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 212 z późn. zm.). Zatrudniamy także maszynistów instruktorów posiadających uprawnienia do ich przeprowadzania. Szkolenie kończy się wystawieniem certyfikatu szkolenia.

Szkolenie przy użyciu naszego symulatora pojazdu kolejowego umożliwia ocenę sposobu obsługi pojazdu kolejowego przez maszynistę, a także jego reakcję w sytuacjach standardowych i nadzwyczajnych. Szkolenie przeprowadzane jest w sposób umożliwiający odtworzenie różnorodnych scenariuszy eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych, a także wyboru pory dnia jazdy szkoleniowej.

Oferujemy konkurencyjne ceny i krótkie terminy oczekiwania na szkolenie. Zapraszamy do jazdy po naszych wirtualnych torach!

OSiDK Wolna Droga 2022