Szkolenie dla Pełnomocników SMS/MMS

Szkolenie dla Pełnomocników Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem SMS i Systemów Zarządzania Utrzymaniem MMS odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 9-10 grudnia 2021 r. w wymiarze 16 godzin szkoleniowych. Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych wraz z pełnym wyżywieniem w Hotelu Borowianka.

Program Szkolenia:
Dzień 1 (10:00 – 18:00)
      1. Systemy zarządzania bezpieczeństwem w UE
     2. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem
     3. Nadzór nad systemami zarządzania
Dzień 2
     1. Zarządzanie ryzykiem (8:00 – 16:00)
     2. Wprowadzanie zmian do systemu kolejowego
     3. Pełny raport z procesu zarządzania ryzykiem

Po szkoleniu wydane zostaną Zaświadczenia o udziale w kursie.

Cena kursu 1590,00 zł netto/osoba. Cena obejmuje kurs, nocleg w pokojach jednoosobowych z pełnym wyżywieniem, materiały edukacyjne.

Zgłoszenia na kurs należy przesłać na adres biuro@wolnadroga.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2021 r. na załączonej karcie zgłoszeniowej. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty przed szkoleniem na podstawie otrzymanej faktury.

W związku z panującą epidemią COVID-19 liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenie w trybie stacjonarnym, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzania szkolenia w trybie online. Cena szkolenia zostanie wówczas pomniejszona o koszty zakwaterowania.

W trakcie szkolenia należy przestrzegać obostrzeń sanitarnych obowiązujących w Polsce: każdy uczestnik musi mieć założoną maseczkę oraz zachowywać bezpieczny dystans. Organizator zapewnia płyny dezynfekujące.

Formularz zgłoszeniowy.doc
Formularz zgłoszeniowy.pdf

OSiDK Wolna Droga 2023