Szkolenie dla członków komisji kolejowych

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie dla członków komisji badających przyczyny zdarzeń kolejowych. Szkolenie odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 14-15 października 2021 r. w wymiarze 16 godzin szkoleniowych. Zapewniamy zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych oraz pełne wyżywienie.

Program szkolenia:
Dzień 1 (w godz. 10:00 – 18:00)
     1. Podstawy prawne funkcjonowania komisji kolejowych
     2. Rola PKBWK i UTK w pracy komisji kolejowej
     3. Procedury postępowania po zaistnieniu zdarzenia
     4. Dokumenty sporządzanie przez komisję kolejową
     5. Zdarzenia kolejowe – case study
Dzień 2 (w godz. 8:00- 16:00)
     1. Uszkodzenia taboru i ich wpływ na zdarzenia kolejowe
     2. Budowa pantografu i jego uszkodzenia
     3. Budowa, utrzymanie i bezpieczeństwo eksploatacji sieci trakcyjnej

Szkolenie poprowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie badania zdarzeń kolejowych oraz budowy i eksploatacji taboru oraz infrastruktury kolejowej.

Po szkoleniu wydane zostaną Zaświadczenia o udziale w kursie.

Cena kursu 1290,00 zł netto/osoba. Cena obejmuje kurs, nocleg w pokojach jednoosobowych z pełnym wyżywieniem, materiały edukacyjne.

Zgłoszenia na kurs należy przesłać na adres biuro@wolnadroga.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 04.10.2021 r. na załączonej karcie zgłoszeniowej. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty przed szkoleniem na podstawie otrzymanej faktury.

W związku z panującą epidemią COVID-19 liczba miejsc jest ograniczona.

W trakcie szkolenia należy przestrzegać obostrzeń sanitarnych obowiązujących w Polsce: każdy uczestnik musi mieć założoną maseczkę oraz zachowywać bezpieczny dystans. Organizator zapewnia płyny dezynfekujące.

Formularz zgłoszeniowy.pdf
Formularz zgłoszeniowy.doc

OSIDK Wolna Droga 2022