Szkolenie dla członków komisji wypadkowych

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie dla członków komisji wypadkowych. Szkolenie odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 24-25 czerwca 2021 r. w wymiarze 16 godzin szkoleniowych. Zapewniamy zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych oraz pełne wyżywienie.

Program Szkolenia:
Dzień 1 – 24 czerwca w godz. 10:00 – 18:00
      1. Budowa, utrzymanie i bezpieczeństwo eksploatacji toru i rozjazdu
     2. Budowa, utrzymanie i bezpieczeństwo eksploatacji sieci trakcyjnej
Dzień 2 – 25 czerwca w godz. 8:00 – 16:00
     1. Podstawy prawne funkcjonowania komisji kolejowych
     2. Rola PKBWK i UTK w pracy komisji kolejowej
     3. Procedury postępowania po zaistnieniu zdarzenia
     4. Dokumenty sporządzane przez komisję kolejową
     5. Zdarzenia kolejowe – case study

Po szkoleniu wydane zostaną Zaświadczenia o udziale w kursie.

Cena kursu 990,00 zł netto/osoba. Cena obejmuje kurs, nocleg w pokojach jednoosobowych z pełnym wyżywieniem, materiały edukacyjne.

Zgłoszenia na kurs należy przesłać na adres biuro@wolnadroga.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 17.06.2021 r. na załączonej karcie zgłoszeniowej. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury.

W związku z panującą epidemią COVID-19 liczba miejsc jest ograniczona.

W trakcie szkolenia należy przestrzegać obostrzeń sanitarnych obowiązujących w Polsce w czasie trwania szkolenia: każdy uczestnik musi mieć założoną maseczkę oraz zachowywać bezpieczny dystans. Organizator zapewnia płyny dezynfekujące.

Karta zgłoszeniowa.pdf
Karta zgłoszeniowa.doc