Szkolenie dla członków komisji wypadkowych

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie dla członków komisji wypadkowych. Szkolenie odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 9-10 czerwca 2022 r. w wymiarze 16 godzin szkoleniowych. Zapewniamy zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych oraz pełne wyżywienie.

Program Szkolenia:
Dzień 1 (w godz. 10:00 – 18:00)
Wykłady:
     1. Podstawy prawne funkcjonowania komisji kolejowych
     2. Rola PKBWK i UTK w pracy komisji kolejowej
     3. Procedury postępowania po zaistnieniu zdarzenia
     4. Zdarzenia kolejowe na sieci PKP PLK w 2021 roku
     5. Usterki taboru a zdarzenia kolejowe
Dzień 2 (w godz. 8:00 – 16:00)
Warsztaty:
     1. Postępowanie komisji na miejscu zdarzenia
     2. Dokumenty sporządzane przez komisję kolejową
     3. Raportowanie zdarzeń kolejowych
     4. Realizacja zaleceń komisji kolejowych
     5. Zdarzenie kolejowe – case study

Po szkoleniu wydane zostaną Zaświadczenia o udziale w kursie.

Cena kursu 1 390,00 zł netto/osoba. Cena obejmuje kurs, nocleg w pokojach jednoosobowych z pełnym wyżywieniem, materiały edukacyjne.

Zgłoszenia na kurs należy przesłać na adres biuro@wolnadroga.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2021 r. na załączonej karcie zgłoszeniowej. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury.

W związku z panującą epidemią COVID-19 liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenie w trybie stacjonarnym lub wysoce niekorzystnymi warunkami epidemicznymi, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzania szkolenia w trybie online. Cena szkolenia zostanie wówczas pomniejszona o koszty zakwaterowania.

Karta zgłoszeniowa.pdf
Karta zgłoszeniowa.doc

OSIDK Wolna Droga 2022