Szkolenie dla Maszynistów Instruktorów

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie dla Maszynistów Instruktorów. Szkolenie odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 30-31 marca 2023 r. w wymiarze 16 godzin szkoleniowych. Zapewniamy zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych oraz pełne wyżywienie

Program szkolenia:
Dzień 1
      ETCS i teoria i praktyka:
            – wprowadzenie do systemu ERTMS
            – interoperacyjność
            – cyfrowa sieć GSM-R
            – pokładowy system ETCS
            – postępowanie w sytuacjach awaryjnych
            – pytania i dyskusja
Dzień 2
      Zagadnienia techniczno-ruchowe:
            – zdarzenia kolejowe i sytuacje niebezpieczne
            – przygotowanie pociągu do jazdy
            – prowadzenie ruchu w oparciu o Ir-1b
            – interpretacja zmian w instrukcjach
            – pytania i dyskusja

Szkolenie poprowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie inżynierii ruchu kolejow badania zdarzeń kolejowych oraz budowy i eksploatacji taboru.

Po szkoleniu wydane zostaną Zaświadczenia o udziale w kursie.

Zgłoszenia na kurs należy przesłać na adres biuro@wolnadroga.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 21.03.2023 r. na załączonej karcie zgłoszeniowej. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty przed szkoleniem na podstawie otrzymanej faktury.

W związku z panującą epidemią COVID-19 liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w trybie stacjonarnym lub wystąpienia wysoce niekorzystnych warunków epidemicznych Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia szkolenia w trybie online. Cena szkolenia zostanie wówczas pomniejszona o koszty zakwaterowania. W trakcie szkolenia należy przestrzegać obostrzeń sanitarnych obowiązujących w Polsce.

Formularz zgłoszeniowy.pdf
Formularz zgłoszeniowy.doc

OSIDK Wolna Droga 2022