Szkolenie online dla Maszynistów Instruktorów

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie dla Maszynistów Instruktorów. Szkolenie zostanie przeprowadzone online w dniach 3-4 grudnia 2020 r. w wymiarze 16 godzin szkoleniowych.

Program szkolenia:
Dzień 1
      1. Sprawdziany wiedzy i umiejętności
      2. Znajomość linii kolejowych
      3. Komisje kolejowe
      4. Kontrola UTK na pojeździe w ruchu – prawa i obowiązki.
      5. Towary niebezpieczne
Dzień 2
      1. Symulator pojazdu kolejowego – panel dyskusyjny
      2. Zagadnienia techniczno – ruchowe
      3. ERTMS/ETCS i GSM-R
      4. Tematy zgłoszone przez maszynistów instruktorów

Szkolenie poprowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie inżynierii ruchu kolejow badania zdarzeń kolejowych oraz budowy i eksploatacji taboru.

Po szkoleniu wydane zostaną Zaświadczenia o udziale w kursie.

OSIDK Wolna Droga 2022